SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2023/2024

  • Przewodnicząca - Marzena Bargiel
  • Wiceprzewodnicząca - Magdalena Majer
  • Zarząd komisaryczny - Dorota Kozak, Nela Milewska
  • Skarbnik - Roksana Cieślik
  • Protokolant - Aleksandra Mieczakowska

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ŁĄCZNA SUMA SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW WYNOSI 150 zł.

  • 1 rata 75 zł - płatna do 15 października 2023 r.
  • 2 rata 75 zł - płatna do 15 lutego 2024 r.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Wpłaty należy dokonać na KONTO RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu. Bank Pekao S.A. 92 1240 6508 1111 0010 8392 9026