"Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz" ... J. Wł. Dowiel

Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 20 to placówka z pięknymi tradycjami, która wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie, wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Budynek przedszkola znajduje się w miłej i spokojnej okolicy z dala od ruchliwych ulic. Za budynkiem w ogrodzie przedszkolnym mieści się duży plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia, m.in. zjeżdżalnie, ruchomy trap, huśtawki, drabinki i ścianki wspinaczkowe oraz boisko do piłki nożnej, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzać czas.

Przedszkole nr 7 istnieje od 1976 roku. Jest to placówka ciesząca się niesłabnącym uznaniem i dobrze zorganizowaną współpracą z rodzicami. Rodziców postrzega się u nas, jako cennych partnerów, ponieważ: dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie, procentują w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Organem prowadzącym Przedszkole jest:

 • Gmina Miejska Kołobrzeg

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Delegatura w Koszalinie

"Słoneczne Przedszkole" otwarte jest od 06:30 do 16:30.

W naszym przedszkolu wszystkie oddziały są 8-godzinne (dzieci korzystają z 3 posiłków przygotowanych w przedszkolu).

W przedszkolu mieści się 8 oddziałów, w każdym po 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 • grupa 3-latki
 • grupa 4-latki
 • grupa 5-latki
 • grupa 6-latki

Każda z grup ma do dyspozycji przestronne, jasne, słoneczne i kolorowe sale dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dysponujemy także przytulną jadalnią.

Rodzice na bieżąco mogą się dowiedzieć o:

 • zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,
 • godzinach pracy przedszkola,
 • organizacji dnia,
 • zajęciach dodatkowych,
 • godzinach pracy nauczycielek,
 • terminach opłat,
 • posiłkach,
 • imprezach okolicznościowych.

W każdej grupie (8-godzinnej) pracują dwie nauczycielki na zmianę, jeden pracownik obsługi i dodatkowo w grupie 3-latków niania.

Nasza kadra nauczycielska jest w pełni wykwalifikowana zarówno pod względem pedagogicznym oraz merytorycznym, jednocześnie nieustannie pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Celem wychowania przedszkolnego, jak wynika ze statutu placówki, jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Zadaniem każdego przedszkola jest: wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci, czuwanie nad prawidłowością ich rozwoju, doprowadzenie do osiągnięcia dojrzałości szkolnej oraz przede wszystkim przestrzeganie PRAW DZIECKA, które zakładają, że:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem - ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo (również przedszkole) ma wspierać rodzinę, a nie ją wyręczać.

Wychodząc naprzeciw dzieciom tworzymy warunki do ujawniania się ich możliwości rozwojowych. O atrakcyjności zajęć decyduje bogactwo stosowanych metod: zabawy i gry integrujące, ośmielające i podnoszące wartość dziecka - pedagogika zabawy.

Proponujemy również wieloetapowe działania innowacyjne ukierunkowane na edukację ekologiczną dzieci, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy nauczania:

 • M. Kwaśniewska, W Żaba - Żabińska "Nasze przedszkole"
 • E. Lewandowska, B. Maciszewska "Program nauczania j. angielskiego - przedszkole i klasy zerowe"
 • Ewa Wondzicka-Dondziłło "I love Boo" - wydawnictwo MAC Edukacja;
 • C. Selly - Program dwujęzyczności. Dwujęzyczne dzieci

Programy autorskie:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 7
 • Program edukacji ekologicznej "Życie w lesie"
 • Program profilaktyczny, "Co szkodzi, a co pomaga zdrowo żyć?
 • Program profilaktyczny "Bezpieczne przedszkole"
 • Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich
 • Program profilaktyczny "Moda na zdrowie"
 • Program patriotyczny "Mały patriota"
 • Program profilaktyczny "Ja i moje uczucia"
 • Program edukacji logopedycznej
 • Program "Zabawy z literaturą"
 • Program patriotyczny "Kołobrzeg - moje miasto"
 • Program edukacji matematycznej "Kolorowa matematyka" realizowany dla dzieci uzdolnionych matematycznie w formie kółka matematycznego.
 • Program sportowy "Piłka nożna to jest to"
 • Preorientacja zawodowa w przedszkolu oraz akcja "Cała Polska czyta dzieciom"

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są między innymi:

 • wycieczki w plener, do lasu
 • piknik "Pieczonego ziemniaka"
 • spotkanie z Mikołajem,
 • kiermasz bożonarodzeniowy,
 • spotkania wigilijne,
 • karnawałowy bal przebierańców,
 • kiermasz wielkanocny,
 • spotkania wiosenno-świąteczne,
 • obchody Dnia Dziecka,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Matki,
 • plastyczne konkursy dla dzieci i rodziców
 • wycieczka do fabryki bombek
 • Współpraca z Domem Pomocy Społecznej we Włościborzu.

Jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez międzyprzedszkolnych:

 • MISTRZOSTW W PIŁCE NOŻNEJ
 • QUIZU, którego tematyka zmieniała się na przestrzeni lat. Do tej pory odbyły się spotkania pod hasłem: " Mali ekolodzy"
 • "Omnibus wiedzy przedszkolnej"
 • "Kołobrzeg - mała ojczyzna"
 • "Ekoludek i jego świat" - twórcza zabawa
 • "Potyczki matematyczne" - quiz w formie gry planszowej
 • "Kto Ty jesteś? Polak mały!"- quiz patriotyczny
 • Od kilku lat mając na uwadze bezpieczeństwo naszych wychowanków quiz jest pod hasłem: "Zawsze bezpieczni".

Nasi wychowankowie biorą również aktywny udział w imprezach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje m.in.:

 • Konkursach plastycznych
 • Wspólnym kolędowaniu
 • Spotkania teatralne "Bajkowa 2"
 • Spartakiadzie
 • Przeglądzie tanecznym
 • Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą, przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.