Europejska Stolica Kultury Kołobrzeg

Europejska Stolica Kultury to prestiżowy tytuł przyznawany na rok przez Unię Europejską. W 2029 roku kulturalnymi stolicami zostaną dwa miasta - jedno z Polski, drugie ze Szwecji. Rywalizacja o tytuł jest zacięta, bo jego posiadanie niesie ze sobą korzyści nie tylko kulturalne i społeczne czy infrastrukturalne, ale także bardzo wymierne - finansowe. ESK to szansa na realizację ambitnych i rozwojowych projektów, skierowanych do mieszkańców oraz osób z kraju i zagranicy, odwiedzających miasto.

Dotychczas dwa polskie miasta zostały wyróżnione tym tytułem:

  • Kraków (w 2000 r.)
  • Wrocław (w 2016 r.)

Jak w każdej edycji konkursu, tak i w tegorocznej, wiele miast starego kontynentu decyduje się zgłosić swoją kandydaturę. W tym roku w kulturalne szranki stanęło 12 polskich miast. Kołobrzeg jest jednym z czterech, które przeszły do drugiego etapu.

Aby zostać Europejską Stolicą Kultury, nie trzeba być wielomilionową metropolią. Po tytuł ten coraz częściej sięgają małe miasta stawiające jednak na ciekawe projekty, kształtujące lokalne więzi poprzez kulturę, a zarazem integrujące Europejczyków wokół wspólnych wartości.

Unia Europejska w sposób szczególny zachęca mniejsze miasta do aplikowania, podkreślając, że ich siłą nie są wielkie budżety na marketing i promocję, a kreatywność, unikalność pomysłów i entuzjazm mieszkańców.

To właśnie od lokalnego zaangażowania i udziału mieszkańców, artystów, dziennikarzy, przedsiębiorców zależy, na ile historia opowiedziana przez Kołobrzeg będzie autentyczna i przekonująca.
Działanie na rzecz "Europejskich Stolic Kultury" ma na celu ochronę i promowanie bogactwa różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej.

Działanie ma zachęcać do wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, a także do wyeksponowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Ma również na celu wspieranie wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast, które mogą włączyć w działania otaczające je obszary, zgodnie z ich indywidualnymi strategiami i priorytetami. Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też z inwestycji, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc jego długoterminowy rozwój.

Organizacja obchodów związanych z nadaniem wybranemu miastu tytułu "Europejskiej Stolicy Kultury" w 2029 r. to okazja do wypromowania zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej. Do korzyści płynących z tej promocji można zaliczyć wzrost liczby turystów w roku obchodów, rozwój sektorów związanych z obsługą ruchu turystycznego (sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), przyciągnięcie do miasta inwestorów zagranicznych, którzy przyczyniają się do rozwoju miasta w dziedzinach innych niż kultura i turystyka.

Wydarzenia artystyczne przygotowywane przez miasta organizujące obchody Europejskiej Stolicy Kultury mogą być ważnym czynnikiem umocnienia tożsamości kulturalnej. Mogą być też ważnym czynnikiem aktywizacji lokalnych instytucji.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych z całej Polski, została uruchomiona strona internetowa www.k2029.eu. Zapraszamy do jej śledzenia.