Osoba w przedszkolu odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Kartanauczyciel Iwona Maciejczyk.

Zapraszamy do pokoju nauczycielskiego w godzinach od 7: 30 do 11: 30.