WIZJA PRZEDSZKOLA

"Nie musimy robić rzeczy wielkich - wystarczą rzeczy małe czynione z wielka miłością"... J. Wł. Dowiel


"Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz"... J. Wł. Dawid


CELE GŁÓWNE

Celem wychowania przedszkolnego, jak wynika ze statutu placówki, jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI

  • Stworzenie systemu strategicznego zarządzania placówką.
  • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy.
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
  • Innowacyjne i nowoczesne działania w rozwoju dzieci i nauczycieli.
  • Otwartość na zmiany w procesie polityki oświatowej.

Downloads:
pdf-8Koncepcja pracy przedszkola - 2024 Popularne
Data-8środa, 12 czerwiec 2024 15:00
Wielkość pliku-8 354.16 KB
Pobierz-8 2 609