Zajęcia FITNESSKI - zapraszamy do relacji foto z poszczególnych zajęć.

29.09.2022 r.


11.10.2022 r.


30.11.2022 r.