SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Przewodniczący - Kamil Zarzycki
  • Wiceprzewodnicząca - Marzena Bargiel
  • Komisja rewizyjna -  Justyna Wieczorek, Bożena Urbańska
  • Skarbnik - Mariona Zaborowska
  • Protokolant - Roksana Cieślik

Składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Łączna suma składki na Radę Rodziców wynosi: 80 zł płatne do końca października 2020 r.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę. Wpłaty należy dokonać na KONTO RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 7

w Kołobrzegu:

Bank Pekao S.A.: 92 1240 6508 1111 0010 8392 9026