SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Przewodniczący - Marzena Bargiel
 • Wiceprzewodnicząca - Magdalena Majer
 • Zarząd komisaryczny -
  • Justyna Adamkiewicz
  • Mariona Zaborowska
 • Skarbnik - Roksana Cieślik
 • Protokolant - Anna Matuszyńska

Składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Łączna suma składki na Radę Rodziców wynosi: 120 zł.

 • I rata 60 zł płatna do 30 października 2021 r.
 • II rata 60 zł płatna do 30 stycznia 2022 r.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Wpłaty należy dokonać na KONTO RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu: Bank Pekao S.A.: 92 1240 6508 1111 0010 8392 9026