• Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3

Przedszkole Miejskie Nr 7

Źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Przedszkole Miejskie nr 7 to placówka z pięknymi tradycjami, która wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom.

Realizujemy między innymi programy nauczania:

 • Program wychowawczo - profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 7
 • Program edukacji ekologicznej "Życie w lesie"
 • Program profilaktyczny "Co szkodzi, a co pomaga zdrowo żyć?"
Telefon: +48 35 257 82

więcej o przedszkolu

Ruch to zdrowie

Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą

Jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez międzyprzedszkolnych, co przekłada się na znakomite warunki i miłą, przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Organizujemy miedzy innymi:

 • Mistrzostwa w Piłce Nożnej
 • Quizy: Mali Ekolodzy, Omnibus wiedzy przedszkolnej
 • Spotkania teatralne "Bajkowa 2"
Telefon: +48 94 35 257 82

więcej o naszej działalności


ul. Bogusława X 20, Kołobrzeg

Zachodniopomorskie, POLSKA

tel. +48 94 35 25 782

e-mail: dyrektor@pm7kg.pl

e-mail: wicedyrektor@pm7kg.pl

e-mail: sekretariat@pm7kg.pl

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/24 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 stycznia 2024 r. - Gmina Miasto Kołobrzeg rozpoczyna procedurę elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl 

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne rodzicom, bądź prawnym opiekunom w procedurze rekrutacji.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!


 • Publikacja oferty przedszkoli - 19.02.2024 r. - godz. 12:00 otwarcie dla rodziców strony internetowej gdzie dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Kołobrzeg. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli i uzyskania takich informacji jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna oraz opis przedszkola.

 • Wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców - 26.02.2024r. od godz. 9.00 - 11.03.2024r. do godz. 14:00 rodzic, bądź prawny opiekun dziecka wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka i drukuje wniosek. Wypełniony wniosek należy podpisać przez obojga rodziców/ prawnych opiekunów i złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria - do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie). Wniosek rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru.

 • Publikacja listy zakwalifikowanych dzieci - 19.03.2024 r. - godz. 12:00

 • Potwierdzenie woli - 19.03.2024 r. - 21.03.2024r. do godz. 14:00

 • Publikacja listy przyjętych/nieprzyjętych - 25.03.2024 r. godz. 12:00

 • Rekrutacja uzupełniająca (w razie wolnych miejsc) - 08.04.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się ZARZĄDZENIEM NR 13/23 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 stycznia 2023 r. i z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie: BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zbiór technik mających na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku
Facebook
Akceptuj
Odrzuć