• Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3

Przedszkole Miejskie Nr 7

Źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Przedszkole Miejskie nr 7 to placówka z pięknymi tradycjami, która wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom.

Realizujemy między innymi programy nauczania:

  • Program wychowawczo - profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 7
  • Program edukacji ekologicznej "Życie w lesie"
  • Program profilaktyczny "Co szkodzi, a co pomaga zdrowo żyć?"
Telefon: +48 35 257 82

więcej o przedszkolu

Ruch to zdrowie

Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą

Jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez międzyprzedszkolnych, co przekłada się na znakomite warunki i miłą, przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Organizujemy miedzy innymi:

  • Mistrzostwa w Piłce Nożnej
  • Quizy: Mali Ekolodzy, Omnibus wiedzy przedszkolnej
  • Spotkania teatralne "Bajkowa 2"
Telefon: +48 94 35 257 82

więcej o naszej działalności


ul. Bogusława X 20, Kołobrzeg

Zachodniopomorskie, POLSKA

tel. +48 94 35 25 782

e-mail: dyrektor@pm7kg.pl

e-mail: wicedyrektor@pm7kg.pl

e-mail: sekretariat@pm7kg.pl